Představení

Zaměření poradenství

 • veškeré aktivity týkající se zajištění výroby a distribuce bezpečných potravin (poradenství v rámci HACCP a označování potravin, příprava textů na obaly potravin, zajištění systémů sledovatelnosti, školení z osobní a provozní hygieny a praktického uplatňování zásad HACCP, provádění auditů systémů bezpečnosti potravin, příprava k certifikačním auditům dle mezinárodních norem BRS, IFS, ISO 22 000 apod.)

Vzdělání a praxe

 • Státní zemědělská a potravinářská inspekce (inspektor: 1998 - 2013, auditor BP: 2007 - 2013)
 • Vysoká škola chemicko-technologická Praha, Fakulta potravinářské a biochemické technologie, obor Analýza potravin (1992)

Školení a certifikáty

 • Certifikát auditora bezpečnosti potravin, reg.č. 2267-17
  (CERT-ACO, s.r.o., Kladno, certifikace 2016, recertifikace 2019) - aktivní!
 • Certifikát Nové požadavky normy BRC, verze 8
  (Ing. Josef Minář - ZAJIŠTĚNÍ KVALITY, Šumperk - 2019)
 • Certificate of attendance IFS Food 6.1 Training
  (Ing. Miroslav Šuška, Šumperk + IFS Management GmbH, Berlin - 2019)
 • Osvědčení o absolvování kurzu zajištění bezpečnosti potravin dle normy ČSN EN ISO 22000:2019 (Ing. Libuše Cikánková, Náměšť na Hané - 2019)
 • Certifikát Interní auditor kvality a bezpečnosti potravin – úroveň pro pokročilé
  (Ing. Josef Minář - ZAJIŠTĚNÍ KVALITY, Šumperk - 2016)
 • Certifikát EU: Principy HACCP a techniky auditu
  (Campden BRI, Malta 2012)
 • Certifikát EU: Systémové audity a interní audity - Zavádění a implementace systému auditu (EAHC, Francie 2012)
 • Certifikát EU: HACCP tréning - Auditování systémů HACCP
  (Campden BRI, Portugalsko 2010)


 

 

 

 

 

 

 
počítadlo.abz.cz